Untitled Document

PERMOHONAN KURSUS ONLINE

Jabatan Pembangunan Sumber Manusia

KEMENTERIAN PEMBANGUNAN SUMBER DAN KEMAJUAN TEKNOLOGI MAKLUMAT

Sabah, Malaysia.

Senarai kursus ILTP Papar | Tajaan Latihan BTLK

01. Nama kursus dipohon:
03. Nama pemohon:
04. No.kad pengenalan:
05. Daerah tempat lahir:
06. Suku kaum:
08. Pekerjaan dan gaji/pendapatan:
11. Nama bapa:
12. Nama ibu:
13. No.telefon rumah:
14. No.telefon HP:
16. Alamat tetap/kampung:
17. Alamat surat menyurat:
18. Nama saudara terdekat:
19. Pertalian dengan anda:
20. No.telefon saudara anda:
21. Alamat tetap/kampung:
22. Sebab UTAMA memohon kursus anjuran JPSM?:
23. Anggaran pendapatan sebulan bapa & ibu RM:
KEPUTUSAN PENILAIAN MENENGAH RENDAH (PMR)-TAHUN:
24- Bahasa Melayu
25- Bahasa Inggeris
26- Sejarah
27- Geografi
28- Matematik
KEPUTUSAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA (SPM)-TAHUN:
29- Bahasa Melayu
30- Bahasa Inggeris
31- Sejarah
32- Geografi
33- Matematik
35. Nama kursus:
36. Nama penganjur:
37. Kursus no.35 merupakan kursus saya yang ke-:
38. Tarikh kursus dimulakan:
39. Tarikh permohonan kursus:
Database service by YourWebApps.com