DBApps will be shutting down on February 28.

KOD NAMA MODUL JAM KREDIT
A1001Pendidikan Islam1.5
A1002Pendidkan Moral1.5
A1003English for Technical Purposes1.5
B1008Matematik 12
F1001Asas Pengaturcaraan3
F1002Perisian Aplikasi1.5
F1020Teknologi Perkakasan Komputer2
F1021Sistem Digit2
F1022Komputer Grafik1.5
Database service by YourWebApps.com