KOD NAMA MODUL JAM KREDIT
A1001Pendidikan Islam1.5
A1002Pendidkan Moral1.5
A1003English for Technical Purposes1.5
B1008Matematik 12
F1001Asas Pengaturcaraan3
F1002Perisian Aplikasi1.5
F1020Teknologi Perkakasan Komputer2
F1021Sistem Digit2
F1022Komputer Grafik1.5
Database service by YourWebApps.com